facebook

 Twitter logo

Een actieve groep jonge gemeenteleden zorgen voor een grote betrokkenheid van kinderen en tieners in de kerkdiensten van de wijkgemeente Zuid . Hiervoor worden diverse activiteiten ontplooid waardoor de levendigheid van de gemeente toeneemt en het heeft als resultaat dat steeds meer kinderen en tieners zichtbaar zijn in de samenkomsten.

Jeugd en Jongeren
Van links naar rechts Akkie Radersma, Regina Waringa, Annie de Jong,
Annamien Provily, Alice Roeten, Pleuni Wijbenga. Middenvoor zit Anita Aerts.

Activiteiten zijn:
Kinder- en Tienernevendienst:
Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst, daarnaast is er één keer per maand een tienernevendienst. Nadat de kinderen/tieners zijn samen gekomen op het liturgisch centrum,  wordt door de leiding het thema aan de gemeente bekend gemaakt. Onder het zingen van het “kinderlied” wordt de kerkzaal verlaten.

Kerk- school- en gezinsdienst:
Grote belangstelling is er voor de Kerk – School en Gezinsdiensten. In samenwerking met een school wordt de dienst voorbereid en ook ouders kunnen hierin een rol spelen.

Anticipatie bij speciale kerkdiensten:
Bij de bevestiging van ambtsdragers zorgen de kinderen/tieners voor een aandenken, dat met een felicitatie aan de betrokkenen wordt overhandigd. Ook op andere feestdagen spelen kinderen en tieners een belangrijke rol.

Intensivering jeugd- en jongerenwerk:
Aan de hand van een opgesteld werkplan zal  de aandacht aan- en betrokkenheid van de jeugd worden geïntensiveerd. Het werkplan bestaat uit drie delen nl.:

A: Jeugdwerk tot 15 jaar 
B :Jeugdwerk van 14 jaar en ouder
C: Jeugd pastoraat

Om dit werkplan te realiseren en om overdadige werkbelasting van de huidige commissie te voorkomen, worden twee jeugdwerkers benoemd. Inzet is dat het jeugdwerk meer centraal komt te staan in de gemeente.

Zie ook:

> Facebook Tienernevendienst: Facebook.com/tienernevendienst

> Facebook Kindernevendienst: Facebook.com/kindernevendienst

Ga naar boven